bobbiboy8x

BTC sẽ tăng trong tương lai

Giá lên
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
tác giả không ngại ngần khi có thể thấy với lực mua tăng mạnh thì BTC sẽ có mốc giá 29.000 $ trong tương lai

Điểm dừng lỗ và chốt lời như hình


Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.