dinhchien

BTCUSD - Theo trend với kênh Keltner 11/2/2021

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend tăng.
... Tăng khi nến đóng cửa nằm màu xanh lá.
... Giảm khi nến đóng cửa nằm dưới đường màu đỏ.
- Khung 1 giờ: chỉ báo Keltner Channels .
... Tăng khi nến đóng cửa vượt lên trên đường Upper 1.
... Giảm khi nến đóng cửa vượt xuống dưới đường Lower 1.
- Dừng lỗ = Chiều cao đường Lower đến Upper x 1,2.
>>> Stoploss di chuyển theo công thức dừng lỗ.
Không dùng take profit.
* Strategy tìm kiếm quy luật ở quá khứ, nên dùng 1% rủi ro khi vào lệnh.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.