ThinhDinhManh

BTC/USD tăng lên 16k

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
+/Sau bước chuyển mình từ 3k5, BTC đã điều chỉnh tại đỉnh.
+/ BTC đang thả dần về vùng 8k5 để lấy đà tăng cho phiên tăng mới lên 16k
+/ MACD dưới 0 trong thời gian dài cũng đang bắt đầu những phiên chuyển dịch
của mình sẵn sàng để phá lên trên trục 0, tắng mạnh về giá.
+/ Sóng từ 8k5 lên 16k sẽ có những phiên điều chỉnh nhỏ,
nếu có thời gian theo dõi giỏi đánh sóng có thể lướt. nếu ko lên giữ vậy
+/ Trong quá trình BTC từ 8k lên 16k thì alcoin sẽ tăng theo,
++/ Tại vùng 8k5 là đáy sau nhất của alcoin trên cả BTC và USD.
++/ Tại vùng 8k5-13k alcoin sẽ lần lượt bay đạt đỉnh khi BTC ở vùng 11k-13k
++/ Tại vùng 13k16k sẽ là alcoin bay mạnh nhất của alcoin trên cả BTC và USD,
và bắt đầu xu hướng điều chỉnh giảm.
Bình luận: btc khỏe quá, bỏ qua việc test 8k5 luôn