ThinhDinhManh

BTC/USD tăng lên 16k

Giá lên
ThinhDinhManh Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
+/Sau bước chuyển mình từ 3k5, BTC đã điều chỉnh tại đỉnh.
+/ BTC đang thả dần về vùng 8k5 để lấy đà tăng cho phiên tăng mới lên 16k
+/ MACD dưới 0 trong thời gian dài cũng đang bắt đầu những phiên chuyển dịch
của mình sẵn sàng để phá lên trên trục 0, tắng mạnh về giá.
+/ Sóng từ 8k5 lên 16k sẽ có những phiên điều chỉnh nhỏ,
nếu có thời gian theo dõi giỏi đánh sóng có thể lướt. nếu ko lên giữ vậy
+/ Trong quá trình BTC từ 8k lên 16k thì alcoin sẽ tăng theo,
++/ Tại vùng 8k5 là đáy sau nhất của alcoin trên cả BTC và USD.
++/ Tại vùng 8k5-13k alcoin sẽ lần lượt bay đạt đỉnh khi BTC ở vùng 11k-13k
++/ Tại vùng 13k16k sẽ là alcoin bay mạnh nhất của alcoin trên cả BTC và USD,
và bắt đầu xu hướng điều chỉnh giảm.
Bình luận:
btc khỏe quá, bỏ qua việc test 8k5 luôn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.