Trader-Viet

PHÂN TÍCH BITCOIN HÔM NAY (08/12) - CÚ ĐÁNH CHẶN ĐẦU TIÊN

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
#Bitcoin #BTCUSDT có ngày tăng giá thứ ba liên tiếp sau khi kết thúc ngày giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, hành vi giá - price action - của ngày tăng giá hôm qua lại đang kể một câu chuyện ngược lại so với 02 ngày tăng giá trước đó. @Trader-Viet mời anh em Crypto đọc bài Phân tích Bitcoin hôm nay để cùng trao đổi thêm.

** Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG D1:

* Trong 04 ngày liên tục vừa qua, #BTCUSDT ở D1 đều tạo mô hình Pinbar với thân nhỏ và bóng 1 đầu dài. 03 ngày đầu tiên là các Pinbar tăng giá - bullish Pinbar - vì có bóng dưới dài và vị trí đóng cửa thanh giá ở 1/2 trên của thân, nhưng đến hôm qua thì Pinbar giảm giá - bearish Pinbar - vì nó có bóng trên dài và đóng cửa gần đáy. Với thanh Pinbar giảm giá của hôm qua, chúng ta bắt đầu thấy áp lực cung (áp lực bán) quay trở lại khi #BTCUSDT đi lên đến các vùng giá cao hơn số tròn 50.000. Cụ thể là vùng số tròn 52.000 hôm qua là nơi đã bắt đầu tạo kháng cự cho #BTCUSDT. Như vậy #BTCUSDT vừa gặp phải cú đánh chặn đầu tiên trên D1 sau nhịp kéo ngược lên từ đáy 41.000.

* Đặt trong bối cảnh lớn thì #BTCUSDT ở D1 hiện nay đang dịch chuyển bên trong mô hình Inside Bar do Pinbar tăng giá lớn được tạo ra sau cú dump hôm thứ Bảy. Mô hình Inside Bar là mô hình nén giá, cho thấy một giai đoạn nghỉ để tích lũy của thị trường, trước khi có một "con sóng" mới.

* Về cấu trúc xu hướng, #BTCUSDT ở D1 vẫn thiên về giảm giá vì các đỉnh/đáy giá thấp dần xuống và đi chéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải của màn hình.

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG H4:

* Cấu trúc hồi phức - complex pullback - gồm nhiều nhịp hồi lên đã bắt đầu mất lực sau nhịp hồi thứ hai. Cấu trúc hồi phức thường xuất hiện sau một nhịp tăng/giảm mạnh.

* Đà tăng ngắn hạn hiện tại của #BTCUSDT xét trên H4 là không mạnh, vì các thanh nến H4 được tạo ra tăng/giảm hỗn độn, rời rạc chứ không gồm một cấu trúc vững và có nhiều thanh tăng lớn liên tiếp nhau. Điều này phản ánh khả năng dễ bị đảo chiều của #BTCUSDT trong ngắn hạn.

* Với lực hồi lên yếu này, khả năng chờ bán từ phía trên trong ngắn hạn của chúng ta vẫn là ý tưởng giao dịch chủ đạo. Vùng bán ra tiềm năng là vùng kháng cự được tạo bởi các vùng hỗ trợ cũ

TỔNG QUAN:

* #BTCUSDT xuất hiện Pinbar giảm giá ở D1, cho thấy dấu hiệu bị chặn lại lần đầu tiên sau 03 ngày tạo Pinbar tăng giá trước đó.

* Nhịp tăng giá rời rạc và yếu ở H4 gợi khả năng có thể vẫn còn một nhịp giảm nữa cho #BTCUSDT.

=============
@Trader-Viet chúc anh em Crypto có một ngày giao dịch thuận lợi

Happy & Safe Trading !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.