Trader-Viet

PHÂN TÍCH BITCOIN HÔM NAY (27/12) - TÍCH LŨY ĐỘNG LƯỢNG

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Bài Phân tích Bitcoin thứ Bảy rồi (25/12) đã chính xác ở 02 khía cạnh, gồm (1) không mua quanh 52.000 dễ dính đỉnh, và (2) mua ở vùng dưới 50.000 để bắt đáy. Kết quả là trong ngày hôm qua, cú giảm giá về 49.300 đã tạo động lực cho #BTCUSDT bật tăng lên đến 51.000 như hiện tại. Hiện nay, hành vi giá - price action - của #BTCUSDT cho thấy đang có lực mua chống đỡ từ bên dưới. @Trader-Viet mời anh em Crypto tham khảo Phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm nhé.

** Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG D1:

* Chủ nhật hôm qua chứng kiến nỗ lực mở rộng/gia tăng biến động của Bitcoin #BTCUSDT khi nó hình thành một thanh giá có biên độ rộng hơn thanh giá NR - Narrow Range - trước đó, cộng với volume cao hơn. Thanh giá này quét xuống dưới vùng số tròn 50.000 nhưng kéo ngược trở lên và đóng cửa sát đỉnh, tạo thành 01 thanh Pinbar tăng giá - Bullish Pinbar. Điều này cho thấy có lực mua bên dưới vùng 50.000 trong hôm qua.

* Chúng ta đang chứng kiến sự tích lũy động lượng - buildup - khi #BTCUSDT ở D1 đi ngang bên dưới vùng kháng cự trong 03 thanh giá D1 vừa qua. Việc không nhanh chóng bật xuống khi chạm kháng cự mà đi ngang tích lũy cho thấy dễ có một cú phá vỡ tăng - breakout - để #BTCUSDT vượt vùng biên giá 52.000 và đi tiếp lên phía trên. Tuy nhiên, chúng ta không đoán định mà đợi thị trường thể hiện hành vi giá tiếp theo.

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG H4:

* Cú kéo ngược xuống phía dưới vùng 50.000 hôm chủ nhật đã giúp #BTCUSDT chạm vào vùng mua kỳ vọng của chúng ta, sau đó là một nhịp bật tăng.

* Hiện nay, chưa có đỉnh giá cao mới được thiết lập nên xem như xu hướng tăng giá chưa thể tiếp diễn. Tuy nhiên, cấu trúc xu hướng ngắn hạn của #BTCUSDT ở H4 đang thể hiện các đỉnh/đáy giá cao dần lên, cho thấy có sức ép tăng giá.

* Do vùng 52.000 chưa phá được nên chúng ta sẽ không vội vã mà mua ở vùng từ 52.000 trở lên. Lúc này, vùng giá dưới 50.000 vẫn là "chân ái", là "món quà" trong ngắn hạn, thông qua những gì mà hành vi giá ngắn hạn của #BTCUSDT đang thể hiện.

TỔNG QUAN:

* Với thanh Pinbar tăng giá hôm chủ nhật, #BTCUSDT vẫn duy trì được sức ép lên phía trên biên giá 52.000, trong bối cảnh hành vi giá tích lũy động lượng - buildup - đang diễn ra

* Cấu trúc ngắn hạn của #BTCUSDT trên H4 thiên về tăng giá với các đỉnh/đáy giá dốc lên. Vùng dưới 50.000 trong ngắn hạn vẫn là vùng mua ổn.

=====
@Trader-Viet chúc anh em Crypto có một ngày giao dịch thuận lợi

Happy & Safe Trading !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.