Trader-Pro-48

BTC sắp tích luỹ lại

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
1 Đợt tăng quá đà, btc cần tích luỹ nghĩ ngơi trước khi có xu hướng mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.