hh52012

2022 - SHORT YEAR

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
SHORT BTC X5-7 :
ENTRY 39.6 - 41
SL : 42
TG : 36 -34 - 31
Chiên lược xuyên suốt cả năm của mình là SHORT
Dựa trên chiến lược giá BTC mình sẽ tập trung short các altcoin
Ngoài BTC , ETH , BNB đã tạo được 1 chút vị thế trên thị trường ALTCOIN THÌ VỊ THẾ TẤT CẢ ALTCOIN CÒN LẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG LÀ KHÔNG BỀN VỮNG.

GIỮA MUÔN VÀN TỔ CHỨC LÀM MEDIA TRUYÊN TẢI THÔNG ĐIỆP MÙA ĐÔNG NGẮN LẠI,CÙNG TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG VỀ TƯƠNG LAI CỦA CÔNG NGHỆ BLOKCHAIN CŨNG LÀ CƠ HỘI CHO NHỮNG NGƯỜI NHẬN RA XU HƯỚNG CHÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG
CƠ HỘI VÀ RỦI RO LUN SONG HÀNH.
WINTER'S COMING

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.