BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
sáng nay từ 7h đã có tín hiệu báo giữ phiên hồi btc 500-750 pip
và bước 2 là giai đoạn vào lệnh
các bạn có thể xem để hiểu thêm phương pháp giao dịch của mình nhé

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR
NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.