BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
sáng nay từ 7h đã có tín hiệu báo giữ phiên hồi btc 500-750 pip
và bước 2 là giai đoạn vào lệnh
các bạn có thể xem để hiểu thêm phương pháp giao dịch của mình nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.