Binhes16190

Ở Đây Rất Nhiều Tiền - Nhưng Không Tham Lam Được.

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Điều hiển nhiên là thị trường này có rất nhiều tiền trong đó.
Nhưng hãy lượng theo sức mình, thì bạn sẽ có phần. Chẳng ai dùng đúng theo sức của mình mà thiệt cả, vì thị trường này tuy tàn nhẫn và khốc liệt nhưng rất công bằng.
Nếu bạn đầu tư vào 1k sau 1 khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ có 2k(trong trường hợp dùng đúng sức mình). Nhưng thường thì đáng lẽ được mà lại là mất, vì lòng tham muốn được nhiều hơn và sợ mất cái khoảng mà mình tưởng là mình sẽ được hưởng. Cái này gọi là quá sức nên thành “quá cố”.

Bạn hãy yên tâm, trong thị trường này không ai bị thiệt cả. Lòng tham luôn tương đương với cái đáng lẽ ra được. Ở đời này không có cái gì bất cập hay thái quá mà tồn tại được.

Mỗi người mỗi năng lực, hãy biết lượng sức, lượng cái lòng ham muốn của mình.
“Bạn sẽ không bị thiệt, và cũng không được hơn những gì bạn phải được hưởng”
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.