TradingPro888

BTC điều chỉnh, đang cho xu hướng BÚT PHÁ CẠNH DƯỚI

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
#BTCUSDT - 25/05/2023

⏰Sự kiện trong ngày: 25/5/2023⏰
🔴01:00 - USD - Biên Bản Họp của FOMC
🔴19:30 - USD - Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
🔴19:30 - USD - Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
🔴21:00 - USD - Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 4)

⏰Sự kiện trong ngày: 26/5/2023⏰
🔴19:30 - USD - Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
🔴19:30 - USD - Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)

Thị trường khúc này như ACE thấy:
👉🏻Lực thị trường đang RẤT YẾU
👉🏻Sóng đi biên độ hẹp - SW - Thị thoảng giá chạy theo tin giật kill LONG/SHORT 2 đâu
👉🏻Altcoin không có coin nào tăng trưởng mạnh
👉🏻Thị trường đang cho xu hướng đi NGANG và TỤT TỪ TỪ


💎Trên khung NGÀY:
⚠️BTC đang cho tín hiệu di chuyển đến vùng cuối tam giác tích lũy, biên độ hẹp dần
➖ BTC điều chỉnh, đang cho xu hướng BÚT PHÁ CẠNH DƯỚI của vùng tích lũy
➖ Thị trường điều chỉnh đổng loạt

🌱🌾Khúc này Nhà đầu tư nên làm gì ?

💎Với SPOT:
👉🏻NĐT cân nhắc mua vào Spot khi thị trường quét vùng 258xx và 242xx
👉🏻Nhà đầu tư nên cân nhắc mua dần 20-30% nhóm coin của Hồng Kông và China để chuẩn bị đón tin
Hồng Kông hợp pháp hóa tiền điện tử từ 1/6/2023

💎Với Futures:
✅Xu hướng TRUNG và DÀI HẠN hiện tại đang là SHORT
✅Nhóm coin biến động mạnh trong ngày: GMT, ID, FET, MAGIC, WAVES, SUI, COCOS, SNX, TOMO, FTM, FLOKI, KAVA, EDU, ACH, LINA, RNDR, HIGH, BEL, CKB, PEPE, KEY, IRIS, MULTI, ARPA

💰💰💰 Phân tích: BTCUSDT 💰💰💰
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ: P1d 🔴
👉🏻 TP5: 29069
👉🏻 TP4: 28607
👉🏻 TP3: 28144
👉🏻 TP2: 27682
👉🏻 TP1: 27005
📌 Kháng cự gần: 26543🚧
🔔 Giá hiện tại: 26182🟢
👉🏻 SP1: 25866⚓️
👉🏻 SP2: 25403
👉🏻 SP3: 24727
👉🏻 SP4: 24050
👉🏻 SP5: 23374

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.