Dudoanthitruong

Dự đoán Bitcoin ngày 11/06/24.

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Dự đoán Bitcoin 11/06/24: Mua tại 67700. SL: 66300. TP: 70000.

⭐️Khuyến cáo: Chiến thuật trên chỉ mang tính tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.