FXNHANQUA

Short Bitcoin 19/04

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Bitcoin đã tạo 3 đỉnh và đang đi vào giai đoạn điều chỉnh kỷ thuật.

- Sau khi break out vùng hỗ trợ ngày quan trọng 59,420 => retest và tiếp tục đi điều chỉnh.

- Trong ngắn hạn, giá sẽ chạm các vùng hỗ trợ ngắn hạn như: 53,940 và 50,700. Nếu xuyên thủng vùng này, bitcoin sẽ về vùng hỗ trợ mạnh 34,260 - 32,350.

- Có 2 lựa chọn cho nhà đầu tư:

1. Mua USDT: đối với những nhà đầu tư không chấp nhận rủi ro cao và kỳ vọng lợi nhuận 10 - 20%.

2. Short bitcoin: dành cho quỹ lớn và những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao và lợi nhuận cao.

Goodluck.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.