HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường bitcoin sáng 7.6.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
đã có tín hiệu điều chỉnh 7h sáng ngày 7.6.2022
mọi người xem video để hiểu rõ thêm chi tiết

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.