BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Hiện tại bitcoin đang lình xình ở vùng đỉnh giá 60,000.

- Quan sát biểu đồ thì nhận ra structure Triangle và đã đi được gần 2/3. Nếu giá break out, chúng ta có thể xem xét vào lệnh khi quay lại retest, còn trường hợp đi đến cuối Triangle => Xương cá => chết hóc => ai muốn chết thì trade.

- Chúng ta sẽ có 3 kịch bản giao dịch: 1. Bullish 2. Bearish 3. Sideway.

- Chỉ setup plan khi giá break out 2/3 Triangle và lưu ý Buy/ Sell tại trendline khi giá quay lại retest. ( Phải là một tổ hợp nến thoát ra khỏi vùng tranh chấp, nếu giá bám sát trendline thì chúng ta k trade. )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.