Trader-Pro-48

BCT căn bán ở các khung ngắn hạn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Khung dài hạn đã cho 1 tín hiệu bán

Chúng ta sẽ căn bán ở các khung thời gian hiện tại. Theo Ad phân tích thì khùng H4 và H1 sẽ có 2 điểm bán. Chúng ta sẽ căn bán tại 2 điểm này và chờ đợi

Điểm bán: 19k3xx - 19k5xx

Hy vọng gặt được ít lúa

Chúc ae thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.