Trader-Pro-48

Kèo chờ M15 trong ngày 19/8

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Điểm bán hôm qua đã lỡ. Hiện theo các khung thời gian chúng ta có kế hoạch như sau:

Phân tích theo M15 chúng ta nên chờ giá về :

Điểm bán 44k964

Stl : 45k5

Tp : 42k7 - 42k

Tuẩn thủ nguyên tắc và chờ đợi

Chúc ae may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.