Trongvinh-FA25

Bitcoin lộ dấu hiệu điều chỉnh đã tới, cơ hội mua đã tới?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích kỹ thuật BTC/USD
Cấu trúc giá - Price structure
Quan sát biểu đồ giá khung Daily, chúng ta thấy trong trung hạn BTC vẫn đang vận động trong vùng giá đi ngang - Consolidation và không có xu hướng vận động rõ ràng, một cấu trúc tăng giá trung hạn chưa xuất hiện dấu hiệu cụ thể.

Hành vi giá - Price behavior
Quan sát biểu đồ ngắn hạn chúng ta thấy giá đang tạo một vùng tranh chấp tại kháng cự 56,600-59,600$, điều này cho thấy áp lực cung đang ngăn chạn đà tăng giá và đang hấp thục lực cầu tạo thế cân bằng, nếu giá phá vỡ vùng biên trên của vùng tranh chấp này - True break) thì một chu kỳ tăng giá mới được hình thành. Nếu giá thất bại tại vùng tranh chấp hiện tại - False break, đà giảm giá tiếp diễn với các vùng hỗ trợ dưới 53,000-55,000 và 43,000-48,000.

Kết luận
Cấu trúc giá trung hạn đang tạo vùng giá đi ngang - Cosolidation và diễn ra khá lâu. Đây là vùng phân phối giá cổ điển, điều này được diễn ra sau một chu kỳ tăng trưởng giá mạnh (trước đó chúng ta thấy xuất hiện trong vùng giá 30,000-42,000$ trước khi tiếp diễn đà tăng giá), vùng phân phối giá không chứng minh cho sự đảo chiều thị trường nhưng đó là một vùng giao dịch khó và rất đáng chu ý cho chu kỳ giá của Bitcoin. Trong tuần ngày BTC sẽ kiểm tra vùng kháng cự 60,000-62,000$ và nếu tạo ra một cú break mạnh (true break) thì có thể hình thành nên đà tăng giá mới và kết thúc giai đoạn phân phối giá, nếu giá tạo ra một cú false break thông thường giá sẽ kiểm tra vùng cầu bên dưới.

Đối với Altcoin, chúng ta đã có một nhịp khởi động đáng kể khi được sự ủng hộ bằng việc giá BTC bất động - sidewway và sự dịch chuyển dòng tiền, tuy nhiên có những điểm đáng chú ý như sau: '

Dòng tiền mới chưa tham gia mạnh vào thị trường, sự tăng trưởng của ALtcoin là sự vận động của dòng tiền nội tại khi tiền đang chẩy từ BTC sang Altcoin.
Hầu hết các altcoin đã vượt mức đỉnh trước đó, chúng ta hãy chú ý đến chu kỳ dòng tiền như sau:
BTC tăng, Altcoin đi ngang/giảm nhẹ => BTC sideway, Altcoin Pump => Chốt lời USDT => BTC và Altcoin giảm mạnh.

BTC.D đang chạm hỗ trợ 56% đây là điều đáng chú ý, nếu BTC kết thúc quá trình đi ngang và vận động có thể tạo biến động lớn cho Atcoin, khi tiền dịch chuyển về BTC hoặc USDT
Do vậy, nếu đã có thành quả tốt, chúng ta xem xét các phương án Trailling Stop lên vùng phù hợp hoặc chốt lời một phần/toàn bộ để bảo đảm thành quả có được và quan sát thị trường.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.