Zhaobo

BTC ĐẢO CHIỀU RƠI MẠNH

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC đã hình thành double top , khả năng trung hạn sẽ rơi mạnh trong tuần tới
S1: 7K6
S2: 5K
Bình luận: 10/3 TIẾP TỤC RƠI.