Luxubu_Best

Bitcoin halving update tình hình BTC ngày 5 - 5 - 2020

OKEX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người
- Nhưng chúng ta đã thấy thì Bitcoin hôm nay đang có xu hướng tăng và có thể test lại vùng kháng cự 9k2 . Nhưng xu hướng tạm hướng ngắn hạn vẫn đang trong xu hướng giảm vì các đỉnh mới vẫn thấp hơn so với các đỉnh cũ.
- RSI đang đang ở 60 và đang nằm ở giữa
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây :
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự 9k2 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ vùng kháng cự 9k2 thì sẽ Long và Mong ở phá đỉnh cũ ở 9k4
Short
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng kháng cự ở 8k4 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và phá kháng cự ở 8k4 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng kháng cự tiếp theo là 7k9
- Dành cho các AE chơi Swap và Furute , lướt sóng ngắn

Long: 8k7 , - , SL 8k5 , - , TP1 : 9k1 , - , TP2 : 9k4 , - , TP3 : 9k7

Short: 9k2 , SL 9k350 , TP1 : 8k8 , - , TP2 : 8k5, ,TP3 8k1

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck