Luxubu_Best

Bitcoin halving update tình hình BTC ngày 5 - 5 - 2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người
- Nhưng chúng ta đã thấy thì Bitcoin hôm nay đang có xu hướng tăng và có thể test lại vùng kháng cự 9k2 . Nhưng xu hướng tạm hướng ngắn hạn vẫn đang trong xu hướng giảm vì các đỉnh mới vẫn thấp hơn so với các đỉnh cũ.
- RSI đang đang ở 60 và đang nằm ở giữa
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây :
Long :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự 9k2 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ vùng kháng cự 9k2 thì sẽ Long và Mong ở phá đỉnh cũ ở 9k4
Short
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng kháng cự ở 8k4 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và phá kháng cự ở 8k4 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng kháng cự tiếp theo là 7k9
- Dành cho các AE chơi Swap và Furute , lướt sóng ngắn

Long: 8k7 , - , SL 8k5 , - , TP1 : 9k1 , - , TP2 : 9k4 , - , TP3 : 9k7

Short: 9k2 , SL 9k350 , TP1 : 8k8 , - , TP2 : 8k5, ,TP3 8k1

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.