Luxubu_Best

Bitcoin halving cập nhập tình hình BTC ngày 4 - 5 - 2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello mọi người
- Nhưng chúng ta đã thấy thì Bitcoin đã liên tục test lại kháng cự 9K2 và thất bại . Nhưng các yếu tố tâm lý chốt lãi xuất hiện ở vùng 9k2 rất nhiều vì vậy BTCUSDT đã không thể trụ vững ở đó đang có xu hướng giảm ngắn hạn và đang nằm ở vùng 8650
- RIS 14 đã đâm khỏi múc hỗ trợ 51 bây giờ đang nếu RSI chạm vùng quá bán mình có thể suy nghĩ đến việc Long hoặc Short khi nó về lại Vùng 51
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng kháng cự ở 8k4 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và phá kháng cự ở 8k4 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng kháng cự tiếp theo là 7k9
Dành cho các AE chơi Swap và Furute , lướt sóng ngắn

Long: 8k5 , - , SL 8k3 , - , TP1 : 8k9 , - , TP2 : 9k1 , - , TP3 : 9k4

Short: 9k , SL 9k2 , TP1 : 8k5, TP2: 8k4 , ,TP3 7k9

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.