David_Dodan

BTC đi tới nơi nó cần phải tới

David_Dodan Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây là chart chỉ chi tiết bước đi hơn với chart trước của tôi, bước đi có thể phức tạp hơn, Cá voi sẽ kéo dãn đường giá để loạn ptkt hoặc đi tam giac hay bất kỳ mô hình nào đó, nhưng quan trọng bạn phải tập trung vào 2 điều: Target dài hạn và nhịp đi của nó.
VD: sóng hồi có thể đi ABC theo mô hình chuẩn nhưng cũng có thể sóng A đi tam giác hoặc hình thang khiến chúng ta phân tích nhầm sóng ABC lớn đã chạy trọng nhịp A rồi. Hoặc chỉ đơn giản BTC đi SW để liên tục tạo phân kỳ đỉnh hoặc đáy khiên các nhà ptkt không biết là giá sẽ lên hay xuống.Tôi sẽ phân tích điều đó vào lần sau.
- Lưu ý chart không pt theo thời gian-
-Good Luck
Bình luận:
PT trước các bạn xem tại phần Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.