David_Dodan

1k587 Mộc cuối cùng để bạn mua BTC để đạt tới sự giàu có

David_Dodan Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đây là lần hồi chính thức đầu tiên của BTC nhé. Chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Hãy suy nghĩ đơn giản và không phức tạp. ABC và ta có một target $1.587 cho 1 BTC theo hệ số 1.15. Khi cả thị trường cùng nghĩ về 1 hướng là lúc ta cần phải suy nghĩ thêm.
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.