HarryDamThanhHiepNWG

nhật kí giao dịch bitcoin ngày 6.4.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
đã có tín hiệu điều chỉnh từ 5h sáng ngày 4.4.2022
hiện tại mình chỉ có thể làm nhật kí giao dịch theo phương pháp của mình nữa thôi không cập nhật nhịp đập thị trường được nữa
cảm ơn các bạn đã ủng hộ

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.