Jrleevn

Kịch bản ngắn hạn khung H1

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên khung H1 vẫn là 1 xu thế tăng => giá đang điều chỉnh về quanh vùng EMA34 + Fibo 0.38 => Khi giá về khu vực này chúng ta nên cân nhắc vào 1 lệnh BUY ( Đánh theo xu hướng )
---------
Đây là nhận được cá nhân không phải lời khuyên đầu tư !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.