bhtrader_VN

BTC - Vùng Target Tiếp Theo Tại 32000$

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang vận động theo xu hướng đi lên ngắn hạn, target tiếp theo là 32k $, hỗ trợ gần tại 29.7 chi tiết xem chart.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.