HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live bitcoin phiên chiều từ 5h30 ngày 18.3.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
chưa có thời điểm long đứng ngoài quan sát cho vàng, dầu ,BTC

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.