vuongdq2121

BTC cần cú điều chỉnh lành mạnh để lên tiếp

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC cần cú điều chỉnh lành mạnh để lên tiếp
Kỳ vọng về 56K rồi lên tiếp
Nến tháng vẫn hướng về 70K

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.