vuongdq2121

BTC Flash Sale ngày Black Friday vùng mua 53 54K

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC Flash Sale ngày Black Friday vùng mua 53 54K
Bắt vào coin nền tảng và coin top nhé anh em!
Cơ hội vàng để gom BUY THE DIP

BTC mô hình cánh bướm (anh em tự tìm hiểu mô hình này nhé. đây là sự điều chỉnh toàn phần xong rồi thì phải lên thôi)
Anh em gom SPOT nhé

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.