vuongdq2121

Cẩn thận nha ae

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cẩn thận nha ae
BTC lên 57 là rụng thôi. chúng ta có thể bắt BTC tại 2x
Đăng lên nhiều ông chửi lắm đây nhưng biết sao được mình cũng ko phải thánh chỉ tính toán theo sóng thôi
Cập nhật lại phân tích trước. quý 1 ko lên được 200k rồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.