minhngoc866

Hãy cùng chờ xem sự di chuyển của btc

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc liệu sẽ đi theo sóng tăng tiếp theo hay giảm về vùng 37k-38k rồi đi sóng tăng mới !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.