THTA

BTC 4h ngắn hạn - Lấy đà để xuyên thủng mức 9k

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đúng như dự đoán ngày hôm qua, BTC ngoi lên cực mạnh và đụng ngay phải bức tường 8k9-9k, nó quay đầu để lấy đà.
Tiếp tục dòng dự đoán trước, hiện tại BTC đã quay đầu, nhưng quay đến đâu, và có lên tiếp không?
Nhìn vào biểu đồ, cây nên xanh dài đã tạo ra mô hình nến Marubozu , báo hiệu khả năng sẵn sàng bứt phá, cộng với thông tin thị trường hiện tại, BTC sẽ tiếp tục tăng.
Khi quay đầu giảm giá lấy đà, BTC sẽ gặp 2 vùng hỗ trợ mạnh là 8.550-8.600 và 8.200-8.300. Có 2 trường hợp xảy ra:
- Nếu BTC găph vùng 8.550 – 8.600 và bật ngược trở lại, nó sẽ tiếp tục đi lên và xuyên thủng mức 8k9-9k.
- Nếu nó xuyên qua vùng 8.550 – 8.600, bức tường 8.200-8.300 tiếp theo mà nó gặp phải thuộc loại siêu cứng. Đến đây BTC có thể sẽ đi Sideway rồi sau đó tiếp tục tăng.
Cá nhân mình ủng hộ trường hợp 1 hơn, bởi vùng hỗ trợ này trùng với khoảng giữa 2 đường Fib 0.382 – 0.5, vốn là vùng lấy đà khá mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.