Trader-Pro-48

BTC điều chỉnh về mốc quan trọng

Giá xuống
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
biểu đồ hiện tại cho thấy btc đang điều chỉnh về vùng 10k750. Nếu giữ được mốc này thì sắp tới btc sẽ tươi sáng hơn. Còn nếu xa hơn sẽ là mốc 9k4 và 8k8. trước mắt thì phải theo sát biểu đồ thì mới nói tiếp được
Giao dịch đang hoạt động:
đang thực hiện
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.