vuongdq2121

BTC chỉ có thể lên cao nhất 55k thôi,có thể rụng bất kỳ lúcnào

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC chỉ có thể lên cao nhất 55k thôi,có thể rụng bất kỳ lúcnào
Vùng BTC sẽ về trong 1 2 tháng tới là 2x. đó mới là vùng gom hàng
Đoạn này đánh lên thì stoploss cẩn thận nhé anh em

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.