Trader-Pro-48

BTC SẼ TÍCH LUỸ TĂNG ĐIỂM

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sau cú tăng ngược trở lại thay đổi xu hướng ngắn hạn, hiện btc sẽ tích luỹ lại các vùng 7k-7k2. Đây là vùng AD thấy có thể mua vào ngắn hạn được.

chờ chốt ở mức 8k. sau đó chờ xem diễn biến kế tiếp để vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.