TradingPro888

Thị trường tối và đêm nay liên tục có tin ảnh hưởng đến đồng USD

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
♾Thị trường tối và đêm nay liên tục có tin ảnh hưởng đến đồng USD
🏐Đặc biệt bào lúc 1h đêm nay - Khi tin lãi xuất được công bố

🔓Biên độ giao động của BTC trong tối và đêm nay dự kiến +-1500 giá
🎧Vùng giao động: 252xx - 268xx

🌱🌾Khúc này Nhà đầu tư nên làm gì ?
👍 An toàn: đợi SAU TIN ngày mai, cân nhắc mua vào spot và LONG ALL MARKET
🙅Mạo hiểm: thì vào lệnh đón tin, đặt sẵn stoploss và TP

⏰Sự kiện trong ngày: 14/6/2023⏰
🔴19:30 - USD - Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
🔴21:30 - USD - Dự Trữ Dầu Thô

⏰Sự kiện trong ngày: 15/6/2023⏰
🔴01:00 - USD - Dự Báo Kinh Tế của FOMC
🔴01:00 - USD - Bản Tuyên Bố của FOMC
🔴01:00 - USD - Quyết Định Lãi Suất
🔴01:30 - USD - Cuộc Họp Báo FOMC
🔴19:30 - USD - Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
🔴19:30 - USD - Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
🔴19:30 - USD - Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 6)
🔴19:30 - USD - Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 5)

💟💟💟Ace cùng theo dõi và lên kế hoạch mua vào nhé 🎁🎁🎁

💰💰💰 Phân tích: BTCUSDT 💰💰💰
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ: P1d 🟢
👉🏻 TP5: 27689
👉🏻 TP4: 27375
👉🏻 TP3: 27061
👉🏻 TP2: 26747
👉🏻 TP1: 26340
📌 Kháng cự gần: 26026🚧
🔔 Giá hiện tại: 25975🟢
👉🏻 SP1: 25620⚓️
👉🏻 SP2: 25306
👉🏻 SP3: 24899
👉🏻 SP4: 24492
👉🏻 SP5: 24086

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.