dinhchien

BTCUSDT - Tín hiệu tăng theo kênh Keltner & ADX 16/10/2021

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
* Thống kê lịch sử từ năm 2019:
* Chiến lược sẽ vào 2 lệnh, Lệnh 2 chỉ xuất hiện khi có Lệnh 1:
- Phần trăm sinh lời của đơn hàng 1: 58%.
- Phần trăm sinh lời của đơn hàng thứ 1: 51%.
- Phần trăm sinh lời bình quân: 54%.
- 8 trận thắng liên tiếp.
- 4 trận thua liên tiếp.
Lệnh 1: tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1/1.05 dùng để xác định quy tắc này có hiệu quả hay không?
Lệnh 2: Xuất hiện khi có lệnh 1, Sử dụng mức chốt lời và mức lỗ của lệnh 1 tại Fibonacci 63%.
. * Điều kiện đặt hàng đầu tiên:
- Mua: Khi chỉ số ADX cắt đến 45, kiểm tra trước đó xem giá đóng cửa đã cắt lên và nằm trên đường Upper 2 hay chưa, hãy nhập lệnh Mua.
- Bán: khi chỉ báo ADX cắt đến 45, hãy kiểm tra trước đó nếu giá đóng cửa đã cắt xuống và nằm trên mức thấp hơn 2 thì hãy nhập lệnh Bán.
* Cách vào Lệnh 2: Khi lệnh 1 xuất hiện, luôn có các mức Stoploss và Takeprofit. Rút ra Fibonacci từ giá chốt lời và chốt lời, mức thoái lui Fibonacci = 63%
----------------
1. Xác định xu hướng:
- Kênh Keltner:
... Xu hướng tăng: khi thanh nến đóng cửa cắt lên và nằm trên kênh Keltner , Đường trên 2
... Xu hướng giảm: khi cây nến đóng cửa và giảm xuống trên Đường Keltner Dưới 2
2. Qui tắc vào lệnh:
- Kênh Keltner:
... Mua: Giá đóng cửa của nến giảm lên và trên Keltner Upper 2.
... Bán: Giá đóng cửa của nến giảm và thấp hơn Keltner Dưới 2.
Chỉ báo ADX:
... Mua: Giá trị ADX cắt xuống 45 và giá đóng cửa của nến cao hơn Keltner Upper 2.
... Bán: Giá trị ADX cắt xuống 45 và giá đóng cửa của nến thấp hơn Keltner Dưới 2.
3. Stoploss và Lợi nhuận = atr (20) * 2.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.