Luxubu_Best

BitCoin ngày 28 - 5 - 2020 đã Breakout !!! OKEx Perpetual

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của BITCOIN là 9k2 đã tăng hơn 300 giá so với ngày hôm qua lúc mình viết bài..
- Giá BTCUSDT đã Breakout khỏi xu hướng giảm ngắn hạn và đang test lại vùng kháng cự
- RSI đã xác nhận phá vỡ trend giảm
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản Khung 1H xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Long
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k280 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 9k350 thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 9k7 và đỉnh cũ 10k1
Short :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 8k8 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 8k8 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k6 ( Đáy cũ) và vùng hỗ trợ 8k4

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.