Luxubu_Best

Tình hình Bitcoin OKEx Perpetual Swap ngày 25 / 5 / 2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Hello cả nhà . Phân tích Theo biểu đồ OKEx Perpetual Swap
- Giá hiện tại của bitcoin là 8750, giá BTCUSDT đang trong xu hướng giảm ngắn hạn và đã giảm 300 giá so với bài viết hôm qua của mình
- Theo Khung 4H RSI sắp chạm quá mua 1 lần trong ngày hôm nay
- Hiện tại sẽ có 2 kịch bản xảy ra ở đây : ( sẽ có giá trị trong 24h )
Long
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và chạm vùng kháng cự ở 9k2 thì mình sẽ Short ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi lên và Phá vỡ khánh cự vùng 9k3 thì mình sẽ Long và Mong chờ phá vỡ đỉnh cũ tiếp theo ở 9k7 và đỉnh cũ 10k1
Short :
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và chạm vùng hỗ trợ 8k6 thì mình sẽ Long ở đoạn này
+Nếu Bitcoin tiếp tục đi xuống và dưới 8k4 thì mình sẽ Short và mong chờ BTCUSDT về vùng hỗ trợ tiếp theo là 8k ( Đáy cũ)

Cám ơn mọi người đã xem bài viết . Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.