MUNC

BTC CHẠY SÓNG 4 TAM GIÁC CHỜ BUY TẠI VÙNG 52-54

MUNC Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
HIện tại BTC mình đang dự đoán nó đi theo 5 sóng đẩy và sóng 4 đang là tam giác, cần chờ đợi thêm
Bình luận:
và BTC đã không chạy tam giác để alt tăng tí nữa mà xuống luôn đi sóng 5 cuối, 3 nhịp trước là WXY

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.