TuLeeAT

BTC/USDT 7/7 - Kịch bản nào cho phiên cuối tuần ?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản nào cho phiên cuối tuần, khi BTC vừa trải qua một đợt tăng giá
- BTC đang trong một tam giác cân, cần một lực mua mạnh để đưa giá đóng cửa BTC qua mức 36k3, một mức kháng cự xác định xu hướng sắp tới cho BTC
- Phiên cuối tuần tăng lên 37k hay tiếp tục trend giảm về 30k5, hay theo dõi thị trường cuối tuần của BTC

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.