BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đây là ý kiến ​​của tôi đối với vị trí này trong thời điểm hiện tại ...
và thị trường tài chính luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đầu tư .....
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch phái sinh có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể chịu được. Giao dịch Phái sinh có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.