TuLeeAT

BTC/USDT Có gì mới cho BTC sắp tới ?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC/USDT Có gì mới cho BTC sắp tới ?
- BTC Khung D1 xuất hiện mô hính cái nêm { giảm giá xu hướng giảm } một mô hình đảo chiều giá sắp tới cho BTC
- Với chỉ báo RSI thì ta thấy 2 đái sâu nhất của BTC trong lần giảm này là 30K - 28K8, nhưng so lực RSI ở 2 giá, ta thấy chỉ sổ RSI ở giá 30k thấp hơn so vs đái 28k8, và so chung ta đang có một chỉ số RSI đi lên rất tốt
- BTC Sắp tới cần thoát khỏi mô hình cái nêm khung D1 và giá kì vọng gần nhất là 40k và cao hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.