khachuyvk

Btc xu hướng dài hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc đang lấy đà vượt lên 10k2 và rớt dài hạn ,hiện đang trong chu kỳ 1-2 từ 9k4 về 8k6 lấy đà lên 10k

Ý tưởng liên quan