khachuyvk

Btc xu hướng dài hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc đang lấy đà vượt lên 10k2 và rớt dài hạn ,hiện đang trong chu kỳ 1-2 từ 9k4 về 8k6 lấy đà lên 10k

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.