Trader-Pro-48

2 Kịch bản của BTC ngày hôm nay

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nhìn chung BTC cả về mặt ngắn hạn và dài hạn hiện đang không được tốt. Tôi có đưa ra 2 kịch bản của ngày hôm nay như sau:

Kịch bản 1: Giá hiện tại sẽ rớt về vùng 42k7 và 42k như hình

Kịch bản 2 : giá hồi phục về vùng 45k6 - 46k1, sau đó sẽ giảm về vùng hỗ trợ như kịch bản 1 phía trên.

Chúc ae lượm lúa thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.