utminh176

TARGET cuối năm BTC 2021

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng BTC cuối năm 2021. sẽ tăng nhẹ lên quanh vùng giá 62.000$ và hồi về cản 53.000$. Sau đó tiếp túc tăng lên gần đỉnh cũ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.