NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường bitcoin tối ngày 1.2.2022 đàm thanh hiệp

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giao dịch live bitcoin
hiện tại đã có những tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn lúc mình quay video
đây chưa phải tín hiệu trung hạn, tín hiệu trung hạn phải chờ từ lúc 5h -7h sáng mai ngày 2.2.2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.