NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Loạng choạng | 28/4

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Không hề dễ dàng để đảo chiều 1 xu hướng từ giảm sang tăng, ngay cả khi đó chỉ là 1 xu hướng ngắn hạn. Cú rũ bỏ rất nặng nề của BTC có thể đã khiến nhiều tay chơi bị SL thậm chí margin call, cả bò và gấu

#BTCUSDT H4
Kèo buy BTC theo đoạn nén với biên trên không vào được do có nhiều sự hỗn loạn trong hành vi giá. Đầu tiên là 1 breakout mà không có đoạn nén, giá mất đà vì không tìm được sự tiếp nối (follow-through), tuy nhiên ngay sau đó lại được đỡ bởi vùng hỗ trợ rất mạnh là chiếc hộp và đường ema nên đang bật lên, nhưng bằng các nến rất loạng choạng và yếu ớt. Đây là bối cảnh không nên tham gia vào thị trường

Kịch bản tốt nhất là chờ đoạn nén mới hoàn toàn, mình tạm vẽ 1 trendline để đó

#ETHUSDT H4
Bối cảnh giống BTC nên anh chị chỉ chọn 1 trong 2 để giao dịch. Chờ đoạn nén với trendline hoàn tất để buy. Sự loạng choạng khi giá nằm gần khu vực đường biên là thường thấy, chỉ cần vượt qua giai đoạn này là đà tăng trưởng có thể được dọn đường để xảy ra dễ dàng hơn

#XLMUSDT H4
XLM có hành động giá đẹp hơn để giao dịch, chờ đoạn nén với biên trên hộp để buy

#ATOMUSDT H4
Đây là 1 trong các leading coin đang tăng trưởng trước tiên, có thể cược 1R cho nó khi giá tạo thành đoạn nén. Chiếc hộp đã bị phá vỡ và trend hiện tại là tăng


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.