NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Trạm dừng chân | 14/4

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether

#BTCUSDT H4
Giá đang tạo 1 phá vỡ mồi đâm lên đường kháng cự trong 1 trạm dừng chân tạm thời trên con đường tăng trưởng của xu hướng. Giá có thể phá lên và đi ngay luôn trong 1 xu hướng rất mạnh, nhưng nguyên tắc của chúng ta là chỉ vào lệnh tại thời điểm cú nén hoàn tất. Chờ giá hồi về tạo đoạn nén chặt chẽ hơn để buy

#ETHUSDT H4
ETH đã pump rất mạnh mà không cho chúng ta vị trí đẹp để lên tàu. Chờ con sóng pullback để tìm cơ hội buy

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.