NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Thiết lập dần xuất hiện | 19/4

Giá lên
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
#BTCUSDT H4
Sau khi rớt khỏi đường ema thì giá ngay lập tức ngoi lên lại, điều đó chứng tỏ xu hướng vẫn còn mạnh. Mình cũng từng thấy nhiều lần BTC vượt xuống rồi vượt lên 1 đường ema ngay sau đó. Giá đang bị chặng lại bởi 1 đường kháng cự, tiếp tục chờ đoạn nén chặt chẽ hơn để buy. Tại sao mình vẽ đường này mà không phải đường đi qua các đỉnh cao hơn? Đơn giản vì đó là đường mà giá đang tôn trọng nhất ở Hiện Tại, còn các đỉnh cao hơn đã nằm trong Quá Khứ.

#ETHUSDT H4
Giá có 2 lần chạm và bật nảy khỏi ema nhưng bị chặn lại bởi biên trên hộp. Chờ cú nén với đường biên này để buy

#SOLUSDT H4
Chiếc hộp rất rõ ràng và ngăn nắp của SOL, có 1 false break nhưng phe bò vẫn không chịu thua. Tiếp tục chờ đợi cú nén để buy

#AVAXUSDT H4
Con sóng pullback chưa hình thành nhưng mình tạm thời vẽ 1 trendline. Nó có thể có bất kỳ hình dạng nào nó muốn, không nhất thiết phải đi theo đường trendline này

#SUSHIUSDT H4
Giá đã break lên hộp nhưng còn bị vướng 1 trendline và 1 kháng cự nên chưa tăng được. Có thể buy khi giá quay trở vào trong hộp và xác định được thanh đặt lệnh có cú phá vỡ xảy ra đồng thời với cú phá vỡ của trendline và biên trên hộp để buy

#FILUSDT H4
Bối cảnh tương tự SUSHI, ta chờ thanh hiện tại hoặc tiếp theo đóng cửa tăng giá để buy, vì khả năng rất cao cú phá vỡ của nó sẽ đồng thời với cú phá vỡ trendline và biên trên hộp


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.