NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Có lực cầu một chút

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Có bóng dáng của lực cầu xuất hiện nhưng vẫn chưa được thuyết phục. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều đợt tăng trưởng mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được xu hướng giảm dài hạn, chỉ để dẫn tới 1 cái đáy thấp hơn. Nên định hướng chung vẫn là không hy vọng, và cẩn trọng quan sát

#BTCUSDT H4
Về ngắn hạn BTC đã vượt lên đường ema (cũng như nhiều lần nó vượt lên trước đây, cho nên đây không phải là 1 dấu hiệu gì quá đáng mừng). Áp lực chủ đạo vẫn chưa rõ ràng vì đường ema còn phẳng ra và bị giá cắt qua liên tục. BTC cần phải vượt lên vùng kháng cự rất mạnh là biên trên hộp, trước khi có thể tạo ra đợt tăng trưởng nào có ý nghĩa

#ETHUSDT H4
ETH cũng còn 1 đường biên trên hộp cần phải vượt qua, giá vừa phá vỡ 1 đường xu hướng và đang nhắm tới mục tiêu này. Quan sát hành vi giá khi tiếp cận hộp

#LTCUSDT H4
Vì tổng quan thị trường đang đi ngang cũng như có tính ngẫu nhiên cao (khi thanh khoản quá mỏng thì các cú phá vỡ thường không tạo ra được 1 đà di chuyển có ý nghĩa), nên mình đã bỏ qua cú nén với đường kháng cự. Có thể chờ LTC kéo ngược về ema để buy theo setup đảo chiều con sóng kéo ngược (pullback reversal)

#ZECUSDT H4
Giá đang tích lũy động lượng bên dưới 1 đường kháng cự, tuy nhiên đang có sự từ chối bằng 1 nến giảm khá lớn. Ta cần 1 nến tăng có biên độ tốt đóng cửa sát đường biên để buy

#BNBUSDT H4
Giá cố gắng phá vỡ đường kháng cự tuy nhiên khả năng cao sẽ là 1 phá vỡ mồi (tease break). Ta chờ giá kéo ngược về đường nét đứt với kỳ vọng chạm lại trần với giai đoạn nén gần nhất, đồng thời ta cũng có sự hỗ trợ là đường ema. Tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất để vào lệnh vẫn còn thiếu, đó là 1 đoạn buildup thật chặt chẽ nằm sát đường biênTelegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.